Pražští radní minulý rok rozhodli o rozšíření Jedličkova ústavu. Záměr vystavění nové budovy, která má sloužit k výuce, stát se bezbariérovým kulturně-vzdělávacím centrem a zároveň poskytnout profesionální zázemí hudební skupině The Tap Tap, již ale delší dobu budí otázky.

Dostavba ano, ale za rozumné peníze

Původní odhady počítaly s náklady kolem sta miliónů korun. Nynější kvalifikovaný odhad však hovoří o 200 miliónech za hrubou stavbu, proto musí rada hlavního města vše znovu vyhodnotit.

„Dostavba Jedličkova ústavu je velmi složitá otázka,“ řekla Novinkám radní Ropková. „Pokud chceme ke správě města přistupovat s péčí řádného hospodáře, musíme důkladně promyslet, zda je toto navýšení nákladů žádoucí, když vedle toho pociťujeme stále rostoucí nedostatek kapacit v předškolním a základním vzdělávání. Proto říkám: dostavba ano, ale za rozumné peníze.“

Dodala, že se v tomto ohledu snaží jednat mimo jiné s ministerstvem školství na případném spolufinancování. Právě prioritní investice do navyšování kapacit a opravy škol a školek komplikují financování dostavby Jedličkova ústavu z peněz rozpočtově určených pro školství. Zvlášť když jsou současné odhady ceny o tolik vyšší než ty původní.

Ředitel Jedličkova ústavu a školy Petr Hrubý dříve uvedl, že původní odhad nepočítal s vybavením, rovněž během uplynulé dekády také došlo ke značným změnám v požadavcích na využití budovy. V probíhající sbírce zatím na vybavení studia vybrali zhruba tři milióny.