Ministerstvo pro návrhy zadalo několik podmínek. Například musí obsahovat barvy vizuálního stylu úřadu - tedy konkrétní odstín červené, modré a bílé. Tvůrci do něj musí zapracovat také nápis: Chairmanship of the Czech Republic Council of Europe May - November 2017.

Ministerstvo rovněž požaduje, aby logo odráželo vizi českého předsednictví v Radě Evropy. Česko se bude soustředit na reformu Evropského soudu pro lidská práva, jejím cílem je zrychlit jeho práci.

Podpora rovnosti

„Součástí předsednické agendy budou také aktivity zaměřené na podporu rovnosti, ať už mezi ženami a muži, nebo mezi většinou a znevýhodněnými menšinami, jako jsou například děti se zdravotním handicapem,” uvedlo ministerstvo.

Soutěžní návrhy mohu podat jednotlivci i školy. Vyhodnotí je porota, v níž zasednou zástupci ministerstva i nezávislí grafičtí experti. Do šesti týdnů po uzávěrce porota oznámí vítěze. Nejlepší autor loga získá 15 tisíc korun, druhý 10 tisíc a třetí 5 tisíc korun.

Vítězný návrh zpracuje profesionální studio. Ministerstvo ho pak použije na propagačních materiálech, reprezentačních předmětech i pro prezentaci v médiích.

Rada Evropy vznikla v roce 1949 a sídlí ve Štrasburku. Jejím posláním je ochrana lidských práv, pluralitní demokracie a právního státu. Česká republika bude předsednickou zemí RE příští rok od května do listopadu.