Hlavní součástí programu jsou přednášky rozvržené do tří cyklů. První cyklus je věnován otázkám jazykovědným, druhý problematice české literatury, kultury, umění a české historie. Oba budou probíhat v češtině.

Třetí cyklus, věnovaný českým dějinám a kultuře, je přednášen buď v angličtině, nebo v němčině, aby se ho mohli zúčastnit i studenti, jejichž znalosti češtiny nejsou zatím na takové úrovni.

Profilové přednášky se budou věnovat významným kulturně historickým výročím

  • 700 let od narození Karla IV.
  • 80 let od narození Václava Havla
  • 260. výročí narození W. A. Mozarta
  • 100 let od úmrtí rakousko-uherského císaře Františka Josefa I.
  • 150 let od ukončení prusko-rakouské války
  • 150 let od světové premiéry opery B. Smetany Prodaná nevěsta

Přednášet budou odborníci z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR i z dalších institucí, například Jan Royt, Vladimíra Dvořáková, Marie Čechová, Václav Pavlíček, Michal Stehlík, Jana Svobodová, Miroslav Hroch nebo Jan Jirák.

Promítání českých filmů

Stejně jako v minulých letech i letos bude jazyková výuka rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti. Přímá jazyková výuka bude probíhat pět hodin denně po dobu čtyř týdnů konání školy, celkem 120 hodin. Zároveň si účastníci budou moci vybrat z řady volitelných seminářů.

Nedílnou součástí Letní školy slovanských studií je i velmi bohatý kulturní a společenský program. Pro účastníky jsou připraveny koncerty, promítání českých filmů, poslechové hudební pořady či návštěvy pražských muzeí a galerií.

O víkendech se navíc mohou zúčastnit exkurzí a výletů, které budou mít literárně místopisný či kulturně historický charakter a účastníkům přiblíží realitu každodenního života v České republice.

Účastníci navštíví Karlovy Vary, Loket, Plzeň, Brandýs nad Labem, Příbram, Dobříš či Husinec.

Kredity pro studenty

Uskuteční se také mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku, kterého se zúčastní přední bohemisté a slavisté z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. Mimo jiné si vymění zkušenosti z výuky češtiny pro cizince.

Oficiální zahájení LŠSS proběhne v sobotu 30. července od 9.30 ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Slavnostní zakončení se uskuteční ve čtvrtek 25. srpna v 15.00 na stejném místě. Frekventanti na něm převezmou osvědčení, která je zároveň budou opravňovat uplatnit výsledky letního intenzivního studia ve formě akademických kreditů na jejich domácích univerzitách.