EDUin zpracovala podklady pro učitele k filmu o Karlu IV., tedy Hlasu pro římského krále. Metodika pro snímek o Hilsnerově procesu vznikla v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vedle samotných historických událostí materiály zohledňují důvody nesouladu mezi filmovým příběhem a výkladem historiků.

Do materiálů mohou učitelé zasahovat

„Nyní metodiky testujeme u učitelů, kterých se ptáme, nakolik vyhovují jejich potřebám jak po obsahové stránce, tak v uživatelském komfortu. Připomínky pak zohledníme pro tvorbu metodik k dalším filmům či seriálům z produkce České televize,” uvedl Tomáš Feřtek, konzultant EDUin a dramaturg České televize.

Metodiky jsou zveřejněny pod variantou licence Creative Commons, která umožňuje učitelům do metodik zasahovat, měnit je nebo kombinovat s jinými programy. Mohou je i sdílet s ostatními učiteli, pokud uvedou původního autora.