„Návrh rozpočtu priority školství úplně pomíjí. Je tam obrovský nárůst na obnovitelné zdroje sedm miliard, na obranu čtyři miliardy, výdaje na sport o asi 1,7 miliardy korun, a u školství, regionálního, základního a středního i vysokého je tam absolutně pomíjen jakýkoliv nárůst,” uvedl Zima.

Podle něj je to zcela v rozporu s aktuální diskuzí o vzdělanostní společnosti a o dovedných lidech.

Vliv na přijímací řízení

„Domluvili jsme se, že oslovíme reprezentanty základního a středního školství, aby se v nejbližších dnech setkali. Dále jsme se domluvili, že vyvoláme jednání s představiteli koaličních stran; oslovíme je co nejdříve," dodal předseda konference rektorů.

Může se nám snadno stát, že přijmeme studenty, na které nedostaneme peníze.Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity

Redukce výdajů má podle místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání a rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka velký vliv na nynější přijímací řízení.

„Jsme ve velmi prekérní situaci, kolik studentů máme přijmout. Protože se nám může snadno stát, že přijmeme studenty, na které nedostaneme peníze,” prohlásil.

Navrhují desetiprocentní růst platů

Rozpočtová nejistota se podle něj opakuje několik let a roste. „Proto jsme se rozhodli vyzvat akademickou veřejnost, aby byl slyšet hlas v širokém veřejném prostoru. Dosud jednala většinou ČKR nebo Rada vysokých škol,” uvedl.

Letos mají podle Zimy české vysoké školy o 260 miliónů Kč méně, než měly v roce 2015. A podíl HDP na výdajích je 0,44 procenta a stále se propadá. Rektoři vzhledem ke zvyšování mezd jiných profesí navrhují desetiprocentní růst platů pracovníků ve školství, což by podle něj vyžadovalo odhadem asi 1,4 miliardy korun.

„Jsme přesvědčeni, že navýšení vysokým školám o 1,3 miliardy na dorovnání dle našeho názoru neodůvodněného deficitu z minulých let je minimem, které není pro rozvoj, ale pro stabilizaci systému,” uvedl náměstek ministryně školství Robert Plaga. Celkový požadavek ministerstva školství je, aby vysoké školy navíc dostaly téměř 2,9 miliardy korun.

Jen výdaje na sport

Kapitola ministerstva školství se sice v návrhu rozpočtu zvyšuje o 1,9 miliardy korun, ale podle Zimy se to týká pouze výdajů na sport. Nárůst v roce 2018 má být 0,3 miliardy a výhled na rok 2019 dokonce předpokládá snížení o 20 miliónů korun.

Rektoři naopak kvitovali zvýšení výdajů na vědu a výzkum o 3,7 miliardy korun. „Umožní to rozvoj vědy na vysokých školách,” řekl Zima. Uvedli ale, že jsou šokováni tím, že byl 1. června odstaven informační systém pro vědu, výzkum a inovace.

„Považujeme za absolutní selhání, že to není schopen Úřad vlády zajistit a sledovat nejen tedy výkonnost české vědy, ale i finanční toky, tedy jaké výsledky mají financované projekty,” uvedl Zima. Rektoři věří, že ze selhání bude vyvozena personální odpovědnost, protože už loni byla podle nich situace špatná.