„To, že zatím zůstává takové množství finančních prostředků bez využití, mě opravdu netěší. Samozřejmě následují další výzvy a já doufám, že v oboru technologií a inovací najdou žadatelé více odvahy a chuti se zapojit. V oblastech péče o děti a vzdělávání poskytneme další příležitosti pro případné žadatele, kteří by mohli předložit svoje projekty,” řekl ředitel magistrátního odboru evropských fondů Jan Hauser.

Praha získala z evropských fondů v Operačním programu Praha – pól růstu v uplynulých zhruba devíti letech asi 11 miliard korun. Nevyčerpala všechny peníze ani v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, udržitelné mobility a energetických úspor, sociálním začleňování a boji proti chudobě.

Možné přenastavení pravidel rozdělování financí

Další výzvy s dotacemi řádově ve stovkách či desítkách miliónů korun Praha vypisuje průběžně. Radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková uvedla, že začala jednat s Evropskou komisí o možném přenastavení pravidel pro rozdělování evropských peněz.

Praha z evropských fondů v uplynulých zhruba devíti letech podpořila 1200 projektů. Za tyto peníze například opravila tramvajové tratě či parky a financovala sociální programy.

Hlavní město dostávalo v letech 2007 až 2013 peníze prostřednictvím dvou operačních programů: OPPA (Evropský sociální fond) a OPPK (Evropský fond pro regionální rozvoj). Finance z nich dočerpávalo i po roce 2013.