Výsledky z pozorování Země se využívají například v zemědělství, při sledování zastavěných území nebo geodézii, ale tradičně i při sledování atmosféry, vývoje klimatu a monitoringu mimořádných událostí, jako jsou povodně, lesní požáry a zemětřesení.

Předpovědi počasí i změny klimatu

Generální ředitel ESA Johann Wörner řekl, že lidé si ani neuvědomují, jak výzkum vesmíru a údaje, které přináší, zcela ovlivňují běžný život.

„Pokud posloucháte předpověď počasí, data pocházejí z vesmíru. Stejně tak přispívají k poznatkům o klimatických změnách nebo je dokonce využívají farmáři. Vesmír je infrastrukturou našeho denního života,” uvedl.

ESA sdružuje 22 členských států a ročně hospodaří s více než čtyřmi miliardami eur (108 miliard korun). Česko ročně přispívá 18 milióny eur (486 miliónů korun), příspěvek se od loňska zvýšil, ČR tak „vylepšila” svoji pozici v tabulce přispívajících států na třetí místo od konce. Předtím byla poslední.

Účast českých firem na přípravě technologií

Ťok ocenil, že díky zapojení ČR do programů ESA mají české firmy a akademické subjekty možnost zúčastnit se přípravy špičkových technologií pro vědecké i aplikační družice.

„Příkladem jsou přístroje pro magnetometrickou misi SWARM, chladicí zařízení pro družice Meteosat třetí generace nebo testovací software pro misi Sentinel 4,” uvedl.

Meteorologické družice Meteosat poskytují data pro předpovědi počasí, poslední generace se navíc věnuje studiu klimatu. Nyní je v provozu druhá generace těchto družic, třetí generace by je měla vystřídat kolem roku 2020. Družice Sentinel 4 budou poskytovat data především v oblasti monitoringu složení zemské atmosféry.

ČR první zemí východního bloku v ESA

Premiér Bohuslav Sobotka doplnil, že data z ESA umožňují hlubší poznání přírody a jsou tak důležitá jak pro národní hospodářství, tak pro budoucnost Evropské unie.

Pražská konference ESA je čtvrtou, kterou agentura organizuje. Koná se jednou za tři roky, v Praze je poprvé. Proti minulému sympoziu v Edinburghu se počet účastníků téměř zdvojnásobil, upozornil Ťok.

Česko vstoupilo do ESA v roce 2008 jako první ze zemí východního bloku. Praha je sídlem Evropské agentury pro družicovou navigaci GSA a účastní se evropských projektů jako Galileo, Egnos a Copernicus.

Šéf ESA považuje agenturu především za službu členským státům, které rozhodují i o potřebách a zaměření agentury. „To znamená, že děláme to, oč nás členské státy žádají, není to jako v jiných institucích,” dodal Wörner.