„Hledáme nápady, které jsou skutečnou inovací a na vzdělávání se dívají z nové perspektivy. Přitom jde zároveň o projekty, které mají komerční potenciál, jsou tedy schopné oslovit dostatek klientů a jsou dlouhodobě udržitelné,“ uvedl ředitel Scio Ondřej Šteffl s tím, že na realizaci zajímavých projektů mnohdy chybí prostředky a zázemí.

Realizovatelná práce, která musí bavit

Vybranému člověku chce vzdělávací společnost pomoci s rozpracováním nápadu, financováním projektu, jeho rozjezdem, oslovením potenciálních klientů, webem, programováním i s nezbytnou administrativou.

Projekt bude realizován pod hlavičkou Scio, jeho tvůrce zůstává vlastníkem myšlenky, realizátorem a má podíl na zisku projektu. Scio mu poskytne zázemí, podporuje ho finančně.

„Z důležitých kritérií pro výběr projektu bych uvedla realizovatelnost, návratnost, inovativní přístup a zejména přidanou hodnotu pro budoucí klienty. To jsou měřitelná kritéria. Zároveň ale projekt musí bavit jak nositele nápadu, tak nás,“ informovala Novinky Lucie Hejbalová ze společnosti Scio.

Do konce května si mohou zájemci stáhnout formulář a odeslat svoji přihlášku.