Pětapadesát procent vysokoškoláků uvedlo, že štěstí pro ně znamená mít kolem sebe rodinu a přátele, kteří je podporují. Asi čtvrtina vidí štěstí v možnosti seberealizace, necelá desetina za štěstí považuje pracovní, školní nebo osobní úspěchy a uznání ze strany známých nebo kolegů.

V této životní fázi je pro vysokoškoláky důležité zejména osvojování si nových znalostí a dovedností, což autoři průzkumu shrnuli pod osobnostní růst. Za touto oblastí, kterou zvolilo 87 procent respondentů, skončilo na druhém místě partnerství.

Sedmdesát procent dotázaných uvedlo, že považují za velmi důležité najít či udržet si partnera. Z lidí, kteří odpovídali, mělo 51,3 procenta vztah a 3,4 procenta už dokonce žilo v manželství.

Nejde tolik o uznání od okolí

Více než dvě pětiny vysokoškoláků si nejvíce cení splnění cílů, které si studenti sami stanovili. Kariérní úspěchy, tedy zisk vysněné pracovní pozice nebo stáže, považuje za nejdůležitější úspěch asi čtvrtina z nich. Pro pětinu mají největší význam úspěchy ve vztahu k ostatním, tedy partnerům nebo kamarádům.

„Současní vysokoškoláci jsou silně orientovaní na svoje vlastní hodnoty a na cíle, které si sami stanovili, a vlastně jim nezáleží ani tak na uznání ostatních, jako spíš na tom, aby obstáli sami před sebou,” uvedli autoři průzkumu v tiskové zprávě.

Dvě třetiny studentů vysokých škol spíše věří, že se jim podaří dosáhnout svých cílů. Asi patnáct procent je o tom skálopevně přesvědčeno. Silně o tom pochybovala jen 2,7 procenta respondentů. Za nejdůležitější faktory, které jsou k tomu potřeba, považují vysokoškoláci cílevědomost, zkušenost a praxi a podporu rodiny nebo partnera.