Středoškolští studenti získají vyčerpávající přehled studijních příležitostí, rovněž mohou využít poradenství zdarma při výběru studijního oboru, ať už v Česku nebo v zahraničí.

Každá vysoká škola uspořádá přednášku o podmínkách přijímacího řízení a studia v akademickém roce 2015/2016.

Pomoc i s ubytováním v zahraničí

Zahraniční školy budou mít zastoupení z Velké Británie, Dánska, Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemí, Rakouska, Turecka, Lichtenštejnska, Slovenska a Kanady.

Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii studentům pomůže s volbou vhodné univerzity, přijímacím procesem, veškerými formalitami před odjezdem i se zajištěním letenek a ubytování.

Novinkou letošního ročníku je možnost kariérového poradenství. Studentům budou ke konzultacím k dispozici kariéroví poradci z Národního ústavu pro vzdělávání a Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry.

Od školy až po uplatnění

V rámci doprovodného programu „Věda pro život“ si mohou návštěvníci předváděné přírodní jevy, zajímavé poznatky a technologické novinky sami na výstavišti vyzkoušet. I to může být užitečné při rozhodování o budoucím studiu či profesi.

Kromě ministerstva školství nad veletrhem převzali záštitu například velvyslanci Německa, Francie a Kanady.

Veletrh bude pro veřejnost otevřen od 8 do 16 hodin, místem konání je výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4.