Zástupkyně neziskového sektoru o tom jednaly s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD).

„Podle informací, které jsme na schůzkách dostaly, byla novelizace doplněna o povinnost pro zřizovatele doplnit kapacitu tak, aby mohli ředitelé přijímat ty děti, na které se vztahuje přednostní přijetí. Je to propojeno s jinou pasáží zákona. Věříme tomu, že ten nárok v praxi zajištěn bude,” řekla na čtvrteční tiskové konferenci šéfka České ženské lobby Helena Skálová.

Klíčové pro návrat matek do práce

Příslušný pozměňovací návrh bude předložen při projednávání novely školského zákona v Poslanecké sněmovně. Organizace zaměřené na rovnost žen a mužů považují nárok na předškolní vzdělávání a zajištění místa ve školce za klíčové pro návrat matek malých dětí do práce.

Ministryně ujistila, že kapacita bude dostatečná. Formulace hovořící o přednostním přijetí byla zvolena, protože zapadá do současné podoby školského zákona. Nyní jsou totiž do MŠ přednostně přijímány děti pětileté.

Spádová oblast neznamená, že dítě nemůže jinam

„Zákon nově spojuje s bydlištěm dítěte spádovou školku. V této školce má dítě nárokově zajištěno místo. Neznamená to, že by rodič nemohl přihlásit dítě jinam, ale to už záleží na kapacitě,” doplnila Valachová.

Podle kvalifikovaného odhadu ministerstva školství by v roce 2017 mělo být tříletých až pětiletých dětí o 30 tisíc méně než v roce 2014. Byly k nim započteny i děti s odkladem školní docházky, které zůstávají v MŠ jako šestileté. Z porovnání očekávaného počtu dětí s kapacitami MŠ v září 2015 podle ministerstva vyplývá, že v drtivé většině okresů ČR bude v následujících letech dostatek míst pro docházku dětí od tří let až do nástupu do školy.

Nadále budou pokračovat investiční programy na zvyšování kapacity mateřských škol v místech, kde je to potřeba. Šéfka České ženské lobby doplnila, že za výzvu do budoucna považuje zajištění nároku pro mladší než tříleté děti a průběžný zápis do předškolních zařízení, který by ulehčil nástup v jakémkoliv období školního roku.