„Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Mikrojesle jsou veřejnou službou, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně.

Chtějí garantovat místo v jeslích

Výzvy ministerstva práce umožňují obcím, organizacím zřízeným obcemi či neziskovým organizacím získat finanční podporu na vybudování a provoz mikrojeslí.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, které poskytují péči o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a ověřit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku. Pokud se systém osvědčí, připraví se dané legislativní změny.

„Prvním krokem pro podporu rodin bylo prosazení zákona o dětských skupinách. Některé obce, především v okolí velkých měst, mají problémy s nabídkou dostatečného množství předškolních zařízení. Snažíme se tento problém vyřešit a pomoci tak rodičům malých dětí lépe sladit rodinný a pracovní život,“ dodala ministryně.

Hlásit se mohou zájemci z celé České republiky. Jedna výzva, na kterou je vyčleněno 40 miliónů korun, je určena pro Prahu. Pro žadatele z regionů je připraveno 100 miliónů. Žádosti o podporu bude možné podávat od 16. května do 6. června 2016.