Od září 2016 bude zrušena příloha LMP ke vzdělávacímu programu pro ZŠ, která obsahuje jednodušší osnovy pro děti s lehkým mentálním postižením. Její prvky se dostanou do programu pro běžné školy. Nově by se měli žáci s tímto handicapem vzdělávat podle individuálních plánů, přičemž mohou být kladeny menší nároky na jejich úroveň znalostí.

Rodiče chtějí alespoň pokusné ověřování

Rodiče z Kociánky, jejichž děti se podle této přílohy učí, vyzvali ministerstvo, aby pozitivní dopad prokázalo formou alespoň dvouletého pokusného ověřování. Obávají se totiž, že změna by mohla jejich dětem naopak uškodit. Zrušení přílohy mimo jiné zjednoduší integraci těchto dětí do běžných škol. V současné době se vzdělávají častěji v praktických školách.

Zatím není jasné, kolik bude dětí, které podle nových pravidel nezískají doporučení pro vzdělávání mimo hlavní proud. Rodiče mají obavy, že se některé děti budou muset vzdělávat v běžné škole i proti vůli svých rodičů. Volejníčková upozornila, že na Kociánku, která je speciální školou, často přicházejí děti po nepovedené integraci.

Některé žáky s LMP lze vzdělávat v běžných ZŠ, říká ministerstvo

Ministerstvo poukazuje, že řada dětí s touto diagnózou se v běžných školách vzdělává už nyní.

„V tomto případě je na cca 3500 žácích ověřeno, že některé žáky s LMP lze vzdělávat v běžných základních školách společně s ostatními, což se dosud děje bez podpůrných opatření navrhovaných novou vyhláškou. Navíc novela zákona připouští i variantu vzdělávání těchto žáků odděleně ve třídách nebo školách určených pro tento typ zdravotního postižení,” uvedl náměstek Stanislav Štech.

Vedle zakomponování přílohy do upraveného programu pro základní vzdělávání ministerstvo plánuje také přechodné kroky. Na druhém stupni ZŠ žáci dokončí vzdělávání podle této přílohy, pokud jejich rodiče nepožádají o změnu. Na prvním stupni bude při přechodu možné rozložit ročník.

Společné vzdělávání prý není připravené

Vzhledem k tomu tato změna podle ministerstva „nepředstavuje zásah do právní sféry”, takže ji správní žalobou napadnout nelze. Rodiče ji přesto hodlají podat. „Určitě půjdeme v lednu cestou správní žaloby. Spojují se s námi i další organizace nespokojených rodičů i jednotlivé praktické školy v krajích,” dodala Volejníčková.

K odkladu změn ve společném vzdělávání v posledních týdnech vyzvaly i dva východočeské kraje. Fungování společného vzdělávání podle nových pravidel není připraveno finančně, materiálně a hlavně personálně, uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

„Neděláme nic jiného než otevřené vyjádření toho, co si myslí zřizovatelé základních škol a základních škol praktických a speciálních, tedy obce a kraje,” řekl.

Ministryně navštíví oblasti začátkem ledna

Také Netolický se obává zejména integrace dětí s lehkým mentálním postižením, která už nyní prý přináší problémy.

„Stále častěji se setkáváme s tím, že dochází k narušování výuky například agresivitou. Ptám se, zda to nezhoršuje kvalitu výuky,” řekl hejtman.

Právě Pardubický a Královéhradecký kraj ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) při svých informačních cestách do regionů ještě nenavštívila. Chystá se tam hned začátkem roku, sdělilo ministerstvo. Zástupci úřadu se debatami se zřizovateli a řediteli snaží zmírnit obavy ze změn, které v září 2016 nastanou.