Podpořeni by měli být především organizátoři vzdělávacích činností, jako jsou letní školy, badatelské aktivity, odborné projekty nebo soustředění. Podle internetových stránek ministerstva se má jednat zejména o netradiční formy rozvoje nadaných žáků.

„V tomto programu může být příjemcem dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko volného času,” doplnilo ministerstvo.

Nad rámec běžné výuky

Cílem je podpořit zájem nadaných teenagerů o rozvoj vědomostí nad rámec běžné školní výuky. Program by měl také přispět ke vzniku nových mimoškolních aktivit pro tyto děti a propojit nabídku činností pro nadané žáky s fungováním krajských sítí podpory nadání.

Ty vznikají v souladu s koncepcí podpory nadaných do roku 2020 a jsou schválené ministerstvem školství. Skládají se ze škol všech stupňů, školských zařízení a nevládních a neziskových organizací, které se hodlají věnovat práci s nadanými.

Internetové kurzy v angličtině

Pro nadané žáky základních a středních škol existuje řada programů. Mezi tuzemské patří například Talnet, který spadá pod Národní ústav pro vzdělávání. Zaměřuje se na přírodní vědy a některé technické obory a nabízí různorodé online aktivity doplněné prezenčními setkáními.

V Česku od roku 2010 také fungují mezinárodní internetové kurzy CTYOnline pro nadané středoškoláky, které se konají v angličtině. U jejich zrodu bylo Centrum pro talentovanou mládež (CTY), které vzniklo v roce 1979 jako nezisková organizace při americké Univerzitě Johna Hopkinse.