Podle expertů z WMO množství CO2 v atmosféře prokazatelně stoupá už 30 let v řadě od roku 1984, kdy se s měřením začalo. Nyní se ale koncentrace tohoto plynu pohybuje na průměrné hodnotě 398 ppm, a dvakrát se dokonce přehoupla přes kritickou hranici 400 ppm: na severní polokouli se to stalo začátkem roku 2014 a v globálním měření začátkem tohoto roku.

Podle generálního tajemníka WMO Michela Jarrauda je jen otázka času, kdy bude koncentrace CO2 vyšší než 400 ppm běžnou realitou.

„Znamená to vyšší globální teploty, extrémnější počasí jako vlny veder a povodně, tání ledu, stoupání hladin oceánů a zvyšování jejich kyselosti. Děje se to právě teď a my se děsivou rychlostí posunujeme na zcela neprobádané území," řekl Jarraud.

Nejvyšší koncentrace za 800 tisíc let

Koncentrace skleníkových plynů, tedy CO2, metanu a oxidu dusného, se mezi lety 1990 a 2014 zvýšila o 36 procent a klimatologové tvrdí, že je nyní nejvyšší za 800 000 let. Hlavním plynem, který přispívá ke klimatickým změnám, je oxid uhličitý. Do ovzduší se dostává především při spalování fosilních paliv a jeho koncentrace se v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí zvýšila o 143 procent, uvádějí odborníci.

V loňském roce stoupla i koncentrace druhého nejvýznamnějšího skleníkového plynu metanu, a to na průměrných 1833 částic v miliardě částic atmosféry (ppb). V roce 2013 byla koncentrace metanu 1824 ppb.