Směrem k technicky zaměřeným činnostem by se měly upravit rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání. Na všech základních školách by se měl povinně učit předmět, při němž budou žáci něco fyzicky dělat, uvedl Fidrmuc.

V této souvislosti poukázal na to, že na řadě škol byly zrušeny dílny, které se v minulosti používaly pro pracovní vyučování.

Současný rámcový vzdělávací program v oblasti Člověk a svět práce stanovuje jako povinnou pouze část zaměřenou na orientaci na trhu práce. Jednotlivé školy si pak mohou vybrat, zda budou vyučovat dílny nebo například vaření, provoz a údržbu domácnosti či pěstitelství.

Na plánovaných změnách chce ministerstvo začít pracovat příští rok. Měly by se dotknout prvního i druhého stupně základních škol.

Zaměstnavatelé chtějí maturitu z matematiky

Člen představenstva Sdružení automobilového průmyslu Petr Karásek obecně kritizoval poměrně vysokou míru zpoždění, než se opatření ministerstva školství projeví v praxi.

Zaměstnavatelé by například chtěli co nejrychlejší zavedení povinné maturity z matematiky. S tou ministerstvo školství pro obory s odpovídajícím rozsahem výuky počítá od roku 2021.

Podle Fidrmuce je spravedlivé, aby z matematiky museli maturovat středoškoláci, kteří z ní dělali přijímací zkoušku. Od roku 2017 by to měli být všichni uchazeči o studium maturitních oborů.

Svaz průmyslu a dopravy společně s ministerstvem školství vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Ministerstvo se snaží podpořit spolupráci škol a firem. Plánují se změny ve vzdělávacích programech pro odborné školy.

Především u maturitních oborů je nyní podle Fidrmuce nedostatečný rozsah praxe. Ta by se měla uskutečňovat přímo ve firmách, protože školy nemohou pořizovat nejmodernější technické vybavení.