Oproti průzkumu z roku 2012 vzrostl podíl příznivců státních maturit. Před třemi lety je podporovalo jen 35 procent respondentů, zatímco 49 procent Čechů je odmítalo.

„Tento názorový posun reflektuje situaci, kdy veřejná diskuse o maturitách a jejich průběhu se do jisté míry zklidnila,” uvedli analytici CVVM.

Většina vysokoškoláků státní maturitu podporuje

Názory lidí se výrazně liší podle toho, jakého sami dosáhli vzdělání. Dotázaní s vysokou školou jsou daleko více přesvědčeni o tom, že státní maturita je správnou myšlenkou.

Oslovení lidé se základní školou a vyučením často nemají na tuto věc žádný názor a jen šestina z nich zvolený model závěrečných zkoušek středoškoláků považuje za rozhodně správný.

Mezi těmi, kterých se státní maturita nejvíce týká, tedy respondenty od 15 do 19 let, je situace obdobná – šestina z nich neví a jen šestina ji považuje za rozhodně správnou.

Ohledně školného převažuje odmítavý postoj

CVVM zjišťovalo i názor veřejnosti na placení školného na veřejných vysokých školách, který nadále zůstává odmítavý. Pro placení školného se vyslovila jen pětina dotázaných (21 procent).

Téměř tři čtvrtiny obyvatel s platbami na veřejných vysokých školách nesouhlasí. Od roku 2009 postupně klesá podpora školného, zatímco nesouhlas s jeho zavedením postupně sílil.

„Relativně vyšší podporu má zavedení školného mezi dotázanými, kteří se hlásí k pravici, a mezi dotázanými s vysokoškolským vzděláním,” konstatovali autoři výzkumu.

Mezi nejmladší generací rozhodně nesouhlasí s placením školného téměř polovina dotázaných (47 procent), kdežto ve střední generaci, tedy mezi generací rodičů je to třetina.