Kingová uveřejnila v časopise Harvard Theological Review zprávu to tom, že papyrus je téměř s jistotou dílem starověkých egyptských křesťanů a jeho vznik se může zhruba datovat do osmého století. Potvrzovat to mají výsledky testů založených na rozpadu radioaktivního uhlíku i zkoumání chemického složení použitého inkoustu. Žádný z těchto testů podle Kingové a jejího týmu neukázal, že by šlo o novodobý falzifikát.

Fragment, na němž je několik řádků textu dobře čitelných, obsahuje slova: “Ježíš jim řekl: Má žena... bude schopná být mou učednicí.”

Vědci James Yardley a Alexis Hagadornová z Kolumbijské univerzity použili při zkoumání útržku speciální spektroskopickou metodu, aby porovnali vlastnosti inkoustu se vzorky pocházejícími prokazatelně z osmého století. Malcolm Choat z Macquarie University nezávisle na ostatních vědcích prověřoval rukopisnou autenticitu.

Evangelium Ježíšovy ženy

Profesorka Kingová poprvé informovala o existenci útržku rukopisu v září 2012 na Mezinárodním kongresu koptských studií v Římě, kde jej po vzoru jiných apokryfních evangelií nazvala “Evangeliem Ježíšovy ženy”.

Osm rozluštěných řádků z koptského papyru o Ježíšovi
... ne (ke) mně. Má matka dala mi ži(vot)...
... Učedníci řekli Ježíšovi,...
... popřít. Marie je toho hodna...
... Ježíš jim řekl: Má žena...
... bude schopná být mou učednicí...
... nechť hříšní opuchnou...
... co se týká mě, já pobývám s ní, abych...
... obraz...

Z textu podle ní vyplývá, že buď Ježíš byl ženatý, anebo měl autor dokumentu důvod si to myslet.

Profesorka Harvardské univerzity Karen Kingová s útržkem starověkého papyru, na němž je text naznačující, že Ježíš měl ženu.

Profesorka Harvardské univerzity Karen Kingová s útržkem starověkého papyru, na němž je text naznačující, že Ježíš měl ženu.

FOTO: news.harvard.edu

Její tvrzení vyvolalo mezi křesťany pozdvižení. Řada křesťanských učenců okamžitě přišla s argumenty, že na papyru jsou chyby v gramatice, že nesouhlasí tvar písmen ani barva a vlastnosti inkoustu.

Dokonce i vatikánský tisk vydal prohlášení, že dokument není pravý. [celá zpráva]

Profesorka: Neříkám, že byl ženatý

Profesorka Kingová však zdůrazňuje, že text, o jehož pravosti nepochybuje, nemusí nutně dokazovat, že Ježíš byl ženatý. Dokazuje ale, že starověcí křesťané tuto možnost připouštěli.

“Hlavní téma textu na fragmentu je ujištění, že ženy, které jsou matkami a manželkami, mohou být také učednicemi Ježíšovými. To bylo v raném křesťanství hojně diskutované téma, neboť se tehdy velmi cenil neposkvrněný celibát,” poznamenala Kingová.

“Na základě tohoto fragmentu bychom měli přehodnotit naše znalosti a ptát se, jakou roli sehrály zvěsti o Ježíšově vztahu ve sporech, jež raní křesťané vedli v otázkách manželství, celibátu a rodiny,” dodala.

Profesor Leo Depuydt z Brownovy univerzity nicméně Kingové oponuje a drží se argumentu o chabé gramatice. Dokument prý obsahuje chyby, které by rodilý koptský mluvčí neudělal.