Největší výzvou je vytvořit něco jiného než typický informační stánek. Toto multifunkční minicentrum třetího tisíciletí umožní nabídnout lidem nejen informace, ale také množství různých služeb a zábavu.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 17. února, návrhy musí být zaslány do konce dubna. Vyhlášení výsledků je naplánováno nejpozději do 30. června 2014. Soutěž organizuje Nákupní centrum Královo Pole ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem je také zapojit do projektu místní komunitu a odborné školy.

Součástí návrhu musí být využití materiálů, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Cílem je získat zelený certifikát Breeam, udělovaný budovám s nízkým dopadem na životní prostředí. Hlavní důraz je kladen na zcela nový přístup k návrhu informačního stánku v nákupním centru.

„Soutěž představuje pro studenty skvělou příležitost. Je to prestižní projekt, který jim může pomoci nastartovat kariéru,“ říká Jaroslava Kovárníková, manažerka centra.