Na stopy neznámé dynastie narazil už před 17 lety dánský egyptolog Kim Ryholt při zkoumání dokumentů. Teprve nyní však vykopávky odhalily Senebkaye, jehož jméno znamená „má duše je zdravá“.

Byl to první nebo druhý z řady vládců, kteří panovali v Abydu během mimořádně složité doby v dějinách starověkého Egypta, v průběhu tzv. druhého přechodného období.

Během této doby, jež začala pádem Střední říše okolo roku 1700 př. n. l. a skončila vznikem Nové říše o 150 let později, se v zemi vystřídalo pět panovnických dynastií, označených čísly 13 až 17.

Panovníci z abydského pohřebiště, kteří vládli někdy v letech 1650 až 1600 př. n. l., byli současníky vládců z 15. a 16. dynastie.

Jejich říše byla zřejmě nárazníkovým útvarem mezi egyptským státem s centrem v Thébách a hyksóským státem v deltě Nilu.

Pád faraonů z Abydu zřejmě souvisel se vzestupem Théb, jejichž panovníci postupně dobyli celý střed a sever země a vytvořili Novou říši.