„Písemku z češtiny konalo celkem 81 719, neuspělo 2027, což odpovídá čisté neúspěšnosti 2,5 procenta,“ uvedl mluvčí Centra pro přípravu maturit (Cermat) Petr Habáň.

Loni se kolem hodnocení slohových prací strhl poprask, z 84 083 maturantů na nich vyhořelo 7,5 procenta. Jednalo se o studenty, kteří si zvolili snadnější verzi maturitní verzi. Letos už dvě verze obtížnosti nejsou, nicméně letošní obtížnost by měla odpovídat právě té snadnější.

Z 2 933 studentů, kteří si loni troufli na těžší verzi slohů, jich propadlo 1,1 procenta.

Neúspěšnost cizích jazyků zvyšuje němčina

Loni poprvé hodnotili slohy externí spolupracovníci vycvičení Cermatem podle speciální metodiky, čímž se měla zaručit objektivnost. Vysoký počet propadlých studentů, kteří kvůli neúspěchu ve slohu museli opakovat celou zkoušku, však vyvolal pochybnosti. Ministr školství pak externí hodnocení zrušil a vrátil odpovědnost za hodnocení slohů zpět školám a jejím učitelům.

Nicméně písemné práce z cizích jazyků zůstaly v rukou Cermatu a neúspěšnost byla o něco vyšší. Z cizích jazyků konalo slohovou práci 50 169 maturantů a neuspělo jich celkem 2114, tedy 4,2 procenta.

Z anglického slohu propadlo stejně jako u češtiny 2,5 procenta z 42 364 studentů, zato v němčině jich bylo 17,2 procenta z 5873.

Loni u snadnější verze anglického slohu propadlo 2,9 procenta z 38 607 maturantů, kteří si angličtinu jako povinně volitelný jazyk zvolili. V případě 6672 němčinářů neuspělo 15,9 procenta.