Základem pro změny oboru se stal nový internetový Portál čínských studií. Pro účely katedry vznikl na základě volně šiřitelného softwaru s otevřeným kódem Moodle. Klasická nabídka Moodle je propojena s připravovanou encyklopedií hesel z oblastí čínské literatury, moderních dějin, geografie, jazyka, sémiotiky a myšlení.

„Do portálu lze umístit výukové materiály či výukové moduly, jeho prostřednictvím je také možné komunikovat se studenty, zadávat a kontrolovat seminární práce, eseje či úkoly. Umožňuje širokou škálu testování studentů; od cvičných po závěrečné zápočtové testy a jejich vyhodnocení,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Ondřej Kučera.

Na Portálu čínských studií (http://cinstina.upol.cz) budou od začátku zimního semestru 2012 k dispozici všechny výukové materiály, encyklopedická i slovníková hesla. Registrovaní uživatelé k nim budou mít volný přístup.

Výuka v novém duchu

Hlavním úkolem pedagogů je inovace stávajících předmětů zaměřených na výuku jazyka a reálií (propojení Audioorálních cvičení s náslechem, Četba textů propojená se slovníkovým modulem v portálu, encyklopedie pro Dějiny moderní Číny, Geografii Číny) a zařazení předmětů nových, směřujících k praktickým dovednostem studentů nebo ke zvýšení jejich specializace. V akademickém roce 2011/2012 se začala nově vyučovat Pedagogika čínštiny, Ekonomická geografie Číny, Řízení znalostí v interkulturním prostředí a Čínská literatura ve filmu.

Mezi nově zavedenými vyniká předmět Praxe, který rozvíjí praktické dovednosti studentů. „Zájemci si na základě svých jazykových znalostí a preferovaného oboru mohou zvolit místo výkonu své praxe, a to ve firmách, školách nebo neziskových organizací zaměřených na práci s cizinci. Veškeré náklady spojené s praxí, tedy náklady na dopravu, ubytování a stravné, jsou hrazeny z projektu, což je velmi výhodné jak pro studenty, tak pro jejich „zaměstnavatele“, a spolupráce tak funguje k oboustranné spokojenosti - studenti získají praktické zkušenosti např. z firemního prostředí, zatímco firma může zdarma využít jejich jazykového a vědomostního potenciálu,“ dodal Kučera.

Studenti již absolvovali praxe např. ve firmách Baest a Škoda Auto, vyučovali čínštinu na gymnáziích Hejčín a Slovan, nahlédli do práce Sdružení občanů zabývajících se emigranty, podíleli se na organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v rámci Česko-čínské společnosti, ale také překládali z/do čínštiny počítačové hry, vypomáhali s nákupem a dopravou čínského zboží do České republiky.