Konference se za poslední roky stala nejen prostorem k diskusi o aktuálních tématech české a slovenské historiografie, ale také důležitým místem profilování a utváření metod a přístupů k moderní historické vědě.

V dílčích příspěvcích zazněla nejrůznější témata v národních, mezinárodních i regionálních souvislostech. Kromě českých a slovenských historiků ji v minulosti pravidelně navštívili také mladí historici z Německa, Maďarska či Polska.

Letošní ročník konference si klade za cíl udržet bohaté vztahy mezi výzkumnými a pedagogickými pracovišti Česka a Slovenska. Konference je rozvržena do několika tematických částí: hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny, politické dějiny a dějiny a teorie historické vědy.

Konference se v minulých letech stala jedním z hlavních míst setkávání historiků v České republice. Typickým atributem tohoto konferenčního celku zůstává rys konfrontační, neboť předně jsou tu srovnávány pohledy českých a slovenských historiků, kteří se zabývají často tématy velmi blízkými, případně vzájemně se doplňujícími.

Dále se zde potkávají různé badatelské generace, od nejmladších až po střední. Nejzajímavější příspěvky, které na konferenci zaznění, budou i letos vydány v kolektivní monografii, kterou organizátoři připravují.