„Je to skutečně obrovská změna – místo toporného prostředí a hromady zastaralých a navzájem neprovázaných programů teď studentům i zaměstnancům nabízíme v jednotném prostředí obrovský mailbox, sdílené kalendáře, nástroje na spolupráci, sdílení a mobilní přístup k dokumentům a aplikacím,“ uvedl proděkan pro informační technologie Jakub Langhammer.

Současní uživatelé mají potřebu využívat prostředí internetu nejen pro e-mailovou komunikaci, ale i pro spolupráci, ukládání a sdílení dat, on-line komunikaci a využívání multimédií, což klade stále vyšší nároky na kapacitu ukládání dat, zabezpečení, používané aplikace a jejich provázanost.

Z hlediska současných technologií, bezpečnosti i finančních nákladů nabízí takové řešení takzvaný cloud, představující služby, nástroje a aplikace uložené a provozované na vzdálených serverech, přístupné prostřednictvím internetu. Na Přírodovědecké fakultě bylo pro řešení integrované elektronické komunikace nasazeno prostředí Google Apps.

Data přístupná odkudkoli

Pro fakultu, zaměstnance i studenty plyne z nasazení cloudové technologie Google Apps řada výhod, které jsou rozdílné pro různé skupiny uživatelů. Pro studenty a zaměstnance představuje hlavní výhody obrovská e-mailová schránka, možnost tvorby, ukládání a sdílení dokumentů, integrovaná komunikace, nástroje na řízení času a moderní webové rozhraní.

Zásadní výhodou cloudového řešení je mobilní dostupnost. Mobilní kancelář mají studenti i zaměstnanci přístupnou z jakéhokoli místa na Zemi, což je podstatné mimo jiné pro přírodovědce pracující často v terénu nebo v zahraničí. Nástroje jsou navíc přístupné z libovolného prostředí – klasického PC, notebooku, tabletu nebo mobilu.

Pro výzkumné týmy je zásadní možnost řízené komunikace ve skupině uživatelů, sdílení dat a spolupráce při jejich tvorbě, možnosti videokonferencí nebo on-line komunikace. Pro management fakulty i pracovišť pak představují důležitý nástroj sdílené dokumenty a sdílené kalendáře, které už delší dobu na fakultě využíváme pro organizaci času.

Pro fakultu pak z nasazení cloudového řešení plyne řada výhod, spojených se zjednodušením správy elektronické komunikace, výraznou úsporou nákladů i zásadním zvýšením úrovně bezpečnosti. Ochrana citlivých dat i komunikace je v prostředí mimořádně důležitá a profesionální cloudová řešení fakultě přinášejí míru zabezpečení, kterou pomocí tradičních technologií dříve nebylo možné v rámci instituce zajistit.

„Univerzita Karlova má pro přístup k těmto technologiím mimořádně dobré předpoklady díky rychlému internetovému připojení v rámci sítě PASNET. Věřím proto, že zkušenost Přírodovědecké fakulty pomůže v nasazení moderních komunikačních technologií i ostatním fakultám a součástem naší univerzity,“ dodal Langhammer.