Mezinárodní seminář pořádá Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice v rámci evropského projektu „Grant Office – Cesta k úspěšným projektům“ (GROFF).

Seminář je určen zejména pro odborné a akademické pracovníky vysokých škol, kteří se podílejí na řešení projektů. Akce se účastní také zástupci soukromých společností, kteří se zabývají projektovým řízením v České republice. V odborném programu vystoupí i zahraniční odborníci ze Švédska, Velké Británie a Slovenska.

Jednacím jazykem semináře, který se koná ve dvou sekcích, je angličtina. V první sekci bude diskutováno 17 příspěvků o projektových zkušenostech a výsledcích zúčastněných projektových kanceláří.

Kurz klade důraz na  7. rámcový program Evropské unie

Druhá sekce je koncipována jako interaktivní workshop vedený zahraniční expertkou na projektové řízení Carolinou Fernandesovou z londýnské společnosti GLE Group z Velké Británie a soustředí se na zlepšení kompetencí a dovedností pro přípravu vědecko-výzkumných projektů s důrazem na 7. rámcový program Evropské unie.

„Tematické zaměření mezinárodního semináře zahrnuje prezentaci nejnovějších poznatků, moderních technologií a metod v oblasti projektového řízení v Evropě,“ uvedla  Monika Vejchodová, koordinátorka projektu a vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice, a dodává:

„Cílem semináře je nejen sdílení zkušeností projektových kanceláří z České republiky a ze zahraničí, ale též získání nových znalostí a dovedností pro úspěšné projektové řízení do budoucna, jehož profesionální kvalita a vysoká úroveň je pro zajištění činností a služeb vysoké školy dnes nezbytností.“.