Dodavatelem stavby je Sdružení pro realizaci CESEB, tvořené firmou IMOS a Syner Morava. Sdružení se zavázalo dokončit stavbu pavilónů za 427 miliónů v listopadu 2013.

Výuka od roku 2014 

Nové budovy budou sloužit pro výuku a výzkum. Využívat je bude na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250 zaměstnanců Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU, které dosud sídlily v provizorních prostorách. Se zahájením výuky v nových budovách se počítá od roku 2014.

Ve třech pavilónech se budou nacházet laboratoře a učebny pro praktickou výuku s kapacitou od 20 do 50 studentů. Součástí výstavby bude i experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin. Nové prostory budou postaveny pro univerzitní herbář, jenž je se 650 tisíci položkami třetí největší v ČR.

Technicky nejnáročnější bude stavba čtvrtého pavilónu, kde jsou celá dvě patra koncipována jako sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, budou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a molekulárních biologů.