Průměrná teplota na Zemi se loni podle amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) pohybovala kolem 14,3 stupně Celsia. To je o půl stupně víc, než průměr za celé 20. století. Loňský rok patřil po přelomu tisíciletí ke dvěma „nejchladnějším“, ale pořád byl teplejší než kterýkoli jiný rok minulého století – s jedinou výjimkou absolutně rekordního roku 1998.

Detailní údaje o loňských teplotách potvrzují skutečnost, že globální oteplování není plošné, ale projevuje se výraznějšími extrémy. Například pro Španěly a Nory byl 2011 rokem teplotně rekordním, pro Američany ale jen o vlásek – 0,05 stupně – překročil průměr za 130 let, odkdy ve světě existují hodnověrné teplotní záznamy. Přesto byl rok 2011 „mimořádný z hlediska velkých klimatických katastrof ve většině naší země od tornád přes sucho a záplavy až po extrémní bouře“, poznamenala Kathryn Sullivanová z NOAA.

Podle opravdu dlouhodobých klimatických cyklů bychom měli být na prahu další doby ledové, ale zatím je každý rok o trochu teplejší než ten předchozí. Vláda ledu se tak odkládá, údajně o 1500 let.