Patronát nad webovými stránkami převzala filmová režisérka Agnieszka Holland, která bude v letošním roce o událostech spojených s Palachovým činem natáčet hraný film. Univerzita Karlova pořádá u příležitosti vzpomínky na Jana Palacha i několik dalších akcí.

Internetové stránky www.janpalach.cz představují životní příběh studenta Filozofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat šest měsíců po srpnové okupaci Československa.

Palachův protest měl mimořádný ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí. Dodnes je jeho jméno známé po celém světě. Na stránkách jsou zmíněné události představeny různým způsobem. Vedle historických textů, dobových fotografií a archivních dokumentů, z nichž některé jsou publikovány poprvé, je možné přemýšlet nad jejich odkazem také prostřednictvím řady filmových, televizních a rozhlasových dokumentů. Webové stránky jsou v anglické a polské jazykové mutaci.

Dne 19. ledna 2012 dojde k přejmenování Centra studijních a informačních služeb na Knihovnu Jana Palacha s happeningem k tématu svobody slova.