O zvolení se uchází Vladimír Křivánek, básník a literát, profesor v oboru dějin slovanských literatur se zaměřením na dějiny české literatury - působí na Katedře českého jazyka a literatury PdF UHK.

Dalším kandidátem je sportovní pedagog Jiří Rybas, docent v oboru kinantropologie, který působí na Katedře tělesné výchovy a sportu PdF UHK. Třetím je psycholog a pedagog Pavel Vacek, který působí na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK.

O zvolení usiluje i bohemista a jazykovědec Miloslav Vondráček, odborný asistent působící na Katedře českého jazyka a literatury PdF UHK.

Fakultní akademický senát se o kandidátovi na funkci děkana usnáší v tajné volbě a svůj návrh předkládá rektorovi vysoké školy, který následně při splnění všech zákonných podmínek jmenuje nového děkana do funkce. Volba se uskuteční 22. února 2012.

Pedagogická fakulta UHK je nejstarší fakultou univerzity a vzdělává přes čtyři a půl tisíce studentů v desítkách oborů nejen učitelského změření.