Otevření centra je součástí projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci, který od 1. dubna 2011 realizuje Fakulta zdravotnických studií. Tento projekt je zaměřen na inovaci výuky ve třech bakalářských a v jednom magisterském studijním programu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Reaguje tím na fakt, že se v České republice stupňuje společenská poptávka po vysoce kvalifikovaném zdravotnickém personálu, který je vzdělán podle nejnovějších poznatků ve zdravotnických oborech.

Pardubická krajská nemocnice je partnerem projektu a v jejích prostorách také probíhají některé vyučovací aktivity. Součástí inovací je tedy zlepšení studijního zázemí nejen v prostorách univerzity, ale i v pardubické nemocnici.

„Univerzita zde pomohla vybudovat studijní centrum a vybavit ho výpočetní technikou, díky čemuž se zlepší přístup studentů k odborným informacím v rámci univerzitní sítě a odborným databázím,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Arnošt Pellant, Centrum, kde se mohou věnovat samostudiu i přípravě závěrečných prací, jim bude k dispozici každý všední den mimo středy, a to vždy od 10 hodin.