Chilská delegace přijíždí v rámci kontaktů s Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Katedra politologie se stala vědeckým centrem zaměřeným na výuku a výzkum politiky v Latinské Americe.

„Na Univerzitě Hradec Králové jsou jako na jediné české vysoké škole v těchto oborech vzdělávání studenti magisterského a doktorského studia, a návštěva chilské delegace umožní rozšířit širokou síť kontaktů Univerzity Hradec Králové s výzkumnými pracovišti v Latinské Americe,“ řekl proděkan pro zahraniční styky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Karel Kouba.

Studenti Univerzity Hradec Králové již měli možnost ucházet se o studijní pobyt v Chile. Nadcházející diplomatická návštěva otevře cestu k rozšíření těchto příležitostí. Ze zemí Latinské Ameriky momentálně na Filozofické fakultě UHK studují kolegové z Peru, Argentiny a Venezuely.