Předpokládané náklady na tento rozsáhlý projekt dosáhnou zhruba 615 miliónů korun, z toho více než 448 miliónů tvoří evropská dotace. První výuka zde má začít za dva roky.

„Centrum posune díky kvalitnímu přístrojovému vybavení výuku i výzkumnou a vývojovou činnost fakulty na kvalitativně vyšší úroveň,“ uvedl rektor UTB Petr Sáha. Budou zde podle něj umístěny zejména výukové a speciální laboratoře s nejmodernější technikou, jejíž hodnota přesáhne 25,5 miliónu korun. Kromě laboratoří bude v objektu také šest poslucháren.

Nejstarší zlínská fakulta

Fakulta technologická je nejstarší fakultou zlínské univerzity. Kvestor Černý připomněl, že právě z ní se „postupně odlouply“ všechny další fakulty. „Všechny fakulty mají nové objekty, jen Fakulta technologická je pořád ve starém baráku, který pochází z roku 1931,“ řekl novinářům.

Nové prostory získají v následujících měsících i studenti Fakulty multimediálních komunikací. Univerzita fakultě zakoupí objekt, který dosud užívala Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Část ateliérů tak čeká stěhování do objektu na třídě Tomáše Bati, kde dosud sídlily dva ateliéry Katedry designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Ty se nyní přesouvají do Prahy.

Transakce za 46 miliónů

„Po nezbytné adaptaci se do nových prostor přestěhují ateliér vizuální komunikace, ateliér 3D design, ateliér průmyslový design, ateliér design obuvi, ateliér design skla, ateliér prostorová tvorba a ateliér design oděvu,“ představila plány děkanka fakulty Jana Janíková. Podle předběžné dohody by měl objekt přejít do užívání UTB k 1. srpnu letošního roku. Hodnota transakce je zhruba 46 miliónů korun.