Druzí v pořadí byli učitelé středních škol s 27 156 Kč a na třetí příčce skončili učitelé základních škol s 25 802 Kč. Naopak nejnižší průměrnou měsíční mzdu dostávali učitelé mateřských škol, 20 299 Kč. Do kategorie učitel jsou kromě samotných učitelů započítáváni rovněž vedoucí zaměstnanci, tzn. ředitelé, zástupci ředitelů a výchovní poradci.

Ze zprávy Ústavu pro informace ve vzdělávání, který údaje zpracoval, zároveň vyplývá, že si pedagogové v roce 2010 ve srovnání s předchozím rokem 2009 pohoršili. Nejhůře dopadli učitelé základních škol, kterým se průměrná mzda zkrátila o celou tisícikorunu.