Spolu se studentskými pracemi se stanou v elektronické podobě součástí takzvaného Repozitáře, který do budoucna umožní také jejich zpřístupnění širší veřejnosti při dodržení autorských práv.

Co dělat při odhalení

„Projekt, na jehož realizaci získaly vysoké školy přes třináct miliónů korun, řeší široké spektrum problémů spojených s plagiátorstvím v terciárním vzdělávání,“ říká mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

„Nejde jen o vytvoření technických podmínek nebo systémů pro sběr prací a kontrolu textů, ale například i o vytvoření pravidel, jak postupovat při nalezení podobných textů,“ dodává Fojtová.

Vzniká Repozitář.cz

„Hlavním úkolem odborníků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity bude vyvinout nový systém pro sběr, řízenou prezentaci a kontrolu odborných článků, publikací a jiných děl vytvořených zaměstnanci nebo doktorskými studenty – tzv. Repozitar.cz,“ informoval vedoucí projektu Michal Brandejs z Fakulty informatiky MU.

„Řešení pro centralizovaný sběr celých textů s řízeným zveřejňováním a kontrolou proti plagiátorství dosud neexistuje. I ve světě se podle dostupných informací sbírají jen metadata, tj. nikoli celé texty,“ upřesnil Brandejs.

Do projektu se zapojilo 15 škol

Deset z patnácti vysokých škol, které se do projektu řízeného MU zapojily, se chystá také pořizovat, upravovat a následně napojit své lokální systémy pro sběr zaměstnaneckých děl na systém Repozitar.cz. Aby vyhledávání podobných souborů (možných plagiátů) bylo co nejúčinnější, bude databáze propojena s dalšími již existujícími systémy pro vyhledávání plagiátů – například Theses.cz (vysokoškolskými kvalifikačními pracemi) a Odevzdej.cz (studentskými pracemi) aj.

Repozitar.cz umožní také zpřístupnit výsledky vědy širší veřejnosti při zachování vůle autorů. K tzv. otevřenému přístupu k vědeckým informacím, který prosazuje hnutí Open Access, se MU přihlásila loni v říjnu podpisem Berlínské deklarace. Informatici MU již proto také vytvořili vlastní univerzitní repozitář, který rozšiřuje stávající systém evidence publikací.