Evropská síť Natura 2000 byla rozšířena o téměř 27 000 kilometrů čtverečních. K nejaktuálnějšímu rozšíření sítě přispělo Česko 229 lokalitami. Aktivní bylo také Dánsko, Francie, Španělsko a Polsko.

„Chráníme-li přírodu, chráníme zároveň sebe,“ prohlásil evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Natura 2000 je v podstatě životní pojistkou, která zajišťuje regenerační schopnosti přírody a vytváří podmínky k tomu, abychom měli udržitelný vztah k přírodě, na níž jsme závislí,“ dodal.

Co je Natura 2000

Natura 2000 je rozsáhlá síť chráněných přírodních oblastí, která má zajistit přežití nejcennějších a nejvíce ohrožených druhů a přírodních stanovišť v Evropě. Tato síť sestává přibližně z 26 000 lokalit a po posledním rozšíření se rozrostla o dalších 739 lokalit o rozloze téměř 27 000 kilometrů čtverečních. Více než polovinu nového území tvoří mořské lokality (přes 17 500 km²), a to zejména ve Francii, Dánsku a Španělsku.

Mezi nové mořské lokality, jež byly začleněny do atlantské oblasti, patří 680 km² dlouhý úsek v ústí řeky Loiry, v němž se nachází významné chladnomilné korálové útesy a písečné mělčiny.

Tato oblast je líhní některých druhů ryb a důležitou zastávkou pro ryby migrující na velké vzdálenosti, mezi něž patří losos obecný (Salmo salar) a placka pomořanská (Alosa alosa).

Dánsko do sítě rovněž začlenilo některé velké mořské lokality včetně oblasti Sydlige Nordsø, která byla určena k ochraně druhu sviňucha obecná (Phocoena phocoena).

Španělským příspěvkem k síti mořských oblastí je El Cachucho – rozlehlé mělčiny a podmořská hora v Kantaberském moři u pobřeží severního Španělska. Tato oblast se vyznačuje mimořádně bohatou mořskou flórou a faunou, k níž patří například několik nedávno objevených obřích mořských hub.

Rozšířením sítě se také zlepší ochrana řady cenných pevninských stanovišť, od horských bukových lesů a květinových luk v České republice až po rozlehlá jezera a mokřady v Polsku. Tato přírodní stanoviště jsou životně důležitým útočištěm mnoha velmi vzácných a nejvíce ohrožených druhů v Evropě, k nimž patří vydra říční (Lutra lutra), evropský druh želvy bahenní (Emys orbicularis) a vzácný modrásek očkovaný (Maculinea teleius).

Úplný aktualizovaný seznam lokalit Natura 2000 je k dispozici zde.