První část pilotního kurzu zaměřeného na komunikaci vědy pod názvem Scicom Basic se uskutečnila 20. ledna v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o první projekt svého druhu v ČR, který vznikl z iniciativy ZČU a science centra Techmania.

Scicom Basic je součástí projektu SCICOM – rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy, který Západočeská univerzita v Plzni dlouhodobě realizuje ve spolupráci se science centrem Techmania.

„Ve světě i západní Evropě je problematika toho, jak o vědě mluvit, již značně rozšířená,“ konstatovala lektorka kurzu Anna Matoušková, „Na mnoha prestižních univerzitách je možné komunikaci vědy studovat nejen na bakalářské, ale i na magisterské či doktorandské úrovni, v České republice však tato možnost dosud chybí,“ dodala.

„Ve spolupráci s Techmanií bychom chtěli tento deficit napravit, protože věříme, že společnost potřebuje schopné lidi, kteří umí vědu vysvětlit široké veřejnosti, novinářům, studentům,“ shrnul prorektor ZČU doc. František Ježek, který je zároveň garantem celého projektu.

Pilotního kurzu se zúčastnilo 17 studentů převážně doktorandského studia, a to napříč fakultami ZČU. Motivace doktorandů byla různá. Zbyněk Zajíc z katedry kybernetiky hledal inspiraci pro komunikaci tak složitého projektu, jako je převod akustických signálů do textové podoby. Martin Kubata z katedry politologie Filozofické fakulty věřil, že mu kurz ukáže možnosti, jak vylepšit přednášky pro své studenty. „Opravdu není lehké předávat faktické poznatky studentům tzv. generace MTV,“ dodal.

Během úvodní dvouhodinové interaktivní přednášky se v předvánočním týdnu účastníci seznámili s konceptem a trendy science communication a s některými jejími nástroji, jako jsou science centra, populárně vědecké časopisy, blogy, webové portály, či tzv. „science busking.“

Kurz v rozsahu osmi vyučovacích hodin bude pokračovat v lednu 2011. Posluchači po jeho absolvování získají certifikát základní úrovně komunikace vědy. Cílem pilotního kurzu je vytvořit platformu, na jejímž základě by Západočeská univerzita v Plzni mohla v budoucnosti kurz věnovaný science communication standardně nabízet.