"Výzkum v oblasti polymerů dosahuje na naší univerzitě v celosvětovém měřítku dlouhodobě vysoké úrovně. Není tedy žádným překvapením, že právě v tomto oboru získala svou největší dotaci v rámci projektů Evropské unie," poznamenal rektor univerzity Petr Sáha. Moderní výzkumný komplex by měl být dokončen v akademickém roce 2013 - 2014. Postupně do roku 2015 bude vybaven potřebnou přístrojovou technikou.

Projekt zabezpečí výzkum a vývoj pro 40 vybraných výrobních podniků ze Zlínského kraje i z řad zahraničních partnerů. Podílet se na něm bude více než 120 výzkumných pracovníků rozdělených do sedmi výzkumných týmů.

"Pro pracovníky bude důležitá znalost angličtiny. Výzkumné týmy totiž budou mít mezinárodní složení. Totéž se týká i studentů doktorských programů," doplnil rektor.
Odborníci budou zkoumat pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, například polymerní nanovlákna, medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály.