Tři její technicky zaměřené fakulty – Fakulta chemicko-technologická, Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky – připravily pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.

Několikadenní akce začala dnes na svitavském gymnáziu a jazykové škole, v úterý poputuje na střední průmyslovou školu elektrotechnickou do Pardubic, ve středu bude na střední odborné škole v Lanškrouně a ve čtvrtek zavítá na střední průmyslovou školu strojnickou a technickou do Chrudimi.

Akce je součástí projektu na podporu technických a přírodovědných oborů

Věda a technika na dvorech škol je součástí národního projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu a popularizaci technických a přírodovědných oborů. Univerzita Pardubice se stala pro realizaci ministerského projektu jeho regionálním koordinátorem pro Pardubický kraj a akci připravuje ve spolupráci s Institutem rozvoje evropských regionů, obecně prospěšnou společností, založenou Univerzitou Pardubice a městem Pardubice.

Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků.

V zimě v učebnách, od jara na skutečných dvorech

„Tato akce proběhne během následujícího roku celkem třikrát,“ informuje manažerka krajské části projektu Valerie Wágnerová, kancléřka Univerzity Pardubice. „Začínáme – vzhledem k zimnímu období – v učebnách škol, ale na jaře a příští rok v září se skutečně odehraje na jejich dvorech. Počítáme také, že žáky a studenty pozveme na obdobné aktivity přímo na univerzitu, aby si vyzkoušeli i pokusy a svoje dovednosti přímo v našich laboratořích a zažili vysokoškolské prostředí a univerzitní kampus,“ dodává Wágnerová.