Proto se rozšiřuje také univerzitní síť evropského magisterského programu v oboru překladatelství (EMT), kterou v loňském roce EK vytvořila. EMT je sítí vysokých škol a také uznávanou značkou kvality. Členství v ní doposud získalo 34 evropských univerzit.

Školy usilující o získání značky EMT nechají své studijní programy posoudit skupinou odborníků v oboru překladatelství, z nichž většina v EMT působí. Výzvu k podání přihlášek do sítě EMT najdete zde.

„V mnoha zemích může kdokoli pracovat jako překladatel, aniž by poskytl jakoukoli záruku odborné způsobilosti. Dlouhodobým cílem projektu EMT je zvýšit úroveň studijních programů v oboru překladatelství. Program s označením EMT platí za jeden z nejlepších v oboru", vysvětluje Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Úředních jazyků je dvakrát víc

Po celém světě prudce vzrůstá poptávka po překladatelských službách. Podle studie z roku 2009, která se týká odvětví jazykových služeb v Evropské unii, se má obrat dosahovaný v současné době tímto odvětvím zvyšovat po několik následujících let, a to každý rok nejméně o 10 %. Odhaduje se, že do roku 2015 bude mít odvětví hodnotu až 20 miliard eur. Jedním ze stimulů bylo i zdvojnásobení počtu úředních jazyků EU z 11 na 23 během let 2004–2007.

Odvětví jazykových služeb zahrnuje překlady, tlumočení, vytváření titulků, dabování a lokalizaci (úpravu překladu podle specifických místních potřeb). Schopnosti vyžadované po překladatelích působících v podmínkách dnešního pracovního trhu se navíc neomezují jen na jazykové znalosti. V kontextu projektu EMT se počítá s tím, že překladatelé musí mít znalosti v oblasti podnikání, řízení projektů a vyjednávání. Na mnoha univerzitách se tak dnes kromě toho, jak překládat, vyučuje třeba i to, jak podnikat.

V současné době nabízí studijní programy pro budoucí překladatele téměř 250 univerzit a jiných vysokoškolských institucí v Evropské unii.