Vedoucí intenzivního týdenního kurzu Vendula Vlachová se svými svěřenci - 17 ženami a dvěma muži - pracovala denně pět až šest hodin. Sama absolventka bakalářského studijního programu Výtvarná výchova na pedagogické fakultě UJEP v současné době pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Výtvarná umění oboru Užité umění na fakultě umění a designu. Práci se staršími studenty si velice pochvalovala, zejména jejich zájem, pracovitost a moudrost.

Iva Štěpničková, koordinátora U3V, říká: „Někteří účastníci kurzů mají až neuvěřitelný talent a jejich díla bych si s radostí vzala domů. Například malby pana Miloše Hlohovského jsou vždy výjimečné a profesionální. Ale i všechny ostatní obrazy se dají považovat za umělecká díla.“

Univerzita třetího věku, které se na UJEP pracovně říká „Útřivéčko, nabízí pro každý semestr dvouletého studia na 15 kurzů jazykových, výtvarných, společenskovědních, přírodovědných, historie, informační technologie či kurz bridže.