„Na planetě Zemi nejsme omezeni zdroji. Stížnosti lidí na omezené zdroje jsou stejné, jako když si miliardářské dítě stýská nad svým kapesným nebo původem. Je to nesmyslné,“ uvedl Cathles, který je profesorem na Cornellově univerzitě.

Ve svém článku pro časopis Mineralium Deposita uvedl, že v tektonických zlomech, kde se magma dere skrz zemskou kůru a ochlazuje se, dochází k postupnému rozpouštění a distribuci minerálů po mořském dně. Za milióny let se na mořském dně nashromáždily ohromné zásoby.

 

Myslím, že riskujeme, pokud nedokážeme pečlivě a věrohodně vysvětlit, že na Zemi existuje dost zdrojů pro každého. Nemusíme o ně mezi sebou bojovat.profesor Lawrence Cathles

 

I v případě, že by se například vysrážela na dně jen tři procenta (a Cathles se domnívá, že to bude více), pak je to stále dost na to, aby celé lidstvo žilo na úrovni vyspělých zemí po celá staletí.

„Jen polovina z toho by lidstvu stačila na 50 století a možná i více,“ uvádí Cathles s tím, že jsou tak zajištěny zdroje na dvojnásobnou dobu, po kterou přibližně trvá lidská civilizace. Mezi tyto minerály patří měď, zinek, železo, lithium, vzácné kovy, fosfáty, sírany i uran.

Cathles se navíc domnívá, že získávání surovin z mořského dna by mohlo být mnohem ekologičtější než těžba v povrchových dolech. Zároveň si slibuje, že by tak odpadlo napětí v soutěžení o zdroje mezi jednotlivými státy a energie by se mohla zaměřit na podmořský výzkum, který by lidstvu otevřel nové zdroje a možnosti.

„Myslím, že riskujeme, pokud nedokážeme pečlivě a věrohodně vysvětlit, že na Zemi existuje dost zdrojů pro každého. Nemusíme o ně mezi sebou bojovat,“ uzavírá Cathles.