Ocenění získali v oboru fyziky za práci věnovanou počítačové simulaci kysličníku uhličitého. Jejich výsledky by mohly pomoci při uvažovaném ukládání tohoto skleníkového plynu na dno oceánů, což by ve svém důsledku mělo odlehčit atmosféře.

Studenti Rapčák a Pěgřímek z gymnázia a SOŠ Orlová zároveň obdrželi cenu Švédské akademie pro nejlepší práci, která je spojená s pozváním na předávání Nobelových cen.
Předložený projekt nazvaný Monte Carlo simulace atomárních klastrů je konkrétně zaměřen na počítačovou simulaci shluků molekul kysličníku uhličitého a chování tohoto skleníkového plynu za působení tlaku.

Článek s výsledky svého výzkumu zaslali studenti již také k publikování do odborného časopisu.

EU Contest navázala na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech 1968 - 1988. První ročník se uskutečnil roku 1989 v Bruselu. Cílem soutěže je podpořit myšlenku spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mladých vědců. Letošní 22. ročník EU Contest se konal ve dnech 24.-28. září.