V posledních letech byla většina teroristických útoků spáchána pomocí výbušných zařízení, jejichž základem byly podomácku vyrobené výbušniny zhotovené z chemikálií v současnosti běžně dostupných obecné veřejnosti. Podomácku vyrobené výbušniny byly například použity při bombových útocích v Londýně v roce 2005.

„Musíme posílit kontroly a zabránit teroristům ve zneužívání stávajících rozdílů, které existují v bezpečnostních předpisech jednotlivých členských států EU,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Třebaže na mezinárodní úrovni, na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni existuje několik legislativních a nelegislativních opatření, buď se nezaměřují konkrétně na bezpečnostní rizika spojená s určitými chemikáliemi nebo se nevztahují na celou EU. Přístup k chemikáliím, které mohou být zneužity pro domácí výrobu výbušnin, je v některých zemích omezen či kontrolován, zatímco v jiných zemích je lze získat snadno.

Nové nařízení Evropské komise chce zajistit tutéž úroveň kontroly nad přístupem k určitým chemikáliím v celé EU. To zabrání teroristům a zločincům ve zneužívání rozdílů v bezpečnostních režimech jednotlivých členských států EU.

Prodej výrobků, které obsahují určité chemikálie uvedené v příloze nařízení, bude zakázán, pokud tato chemikálie překračuje jistou hodnotu koncentrace. Většina spotřebitelů si bude moci vybrat z náhradních, již běžně dostupných výrobků nebo může získat licenci, která jim umožní tyto výrobky i nadále kupovat. Některé výrobky se budou spotřebitelům dále prodávat bez omezení, avšak jejich prodej bude lépe kontrolován – například pomocí mechanismu pro oznamování podezřelých operací.