Jen zhruba třetina studentů (39 %) ví, které firmy jsou partnery jejich univerzity či fakulty. „Průzkum byl pro nás poučením. Ukázal nám, že samotní studenti nijak zvlášť neocení, že firma je partnerem jejich školy a mnohdy ani nevědí, které společnosti to jsou. Spolupráce se školou a studenty už dávno není o tom dávat peníze a mít za to jméno na seznamu sponzorů. Jako oboustranně výhodnou naopak vidíme možnost vzájemné komunikace, spolupráce a příležitost ukázat studentům, co firma dělá a jaké možnosti absolventům nabízí,“ říká Václav Prýmek, partner ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit.

Přibližně pětina studentů je členem nějaké studentské organizace. Jen něco přes polovinu studentů má povědomí o tom, že na jejich škole nějaká studentská organizace působí. Druhá polovina studentů (46 %) naopak žádnou studentskou organizaci na své škole nezná. Obdobná situace je i na „studentském mediálním trhu.“ Jen necelá třetina studentů (32 %) čte studentské časopisy.