"Země OECD vydají v průměru 13,3 procenta svých veřejných výdajů na vzdělávání, země Evropské unie 12,1a procenta a Česká republika 9,9 procenta," sdělila novinářům Michaela Kleňhová z Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který ročenku se statistikami vydal.

"Výdaje na vzdělávání rostou v jiných zemích rychleji," potvrdila Kleňhová. S tím souvisí také platy učitelů, které jsou v České republice zhruba poloviční oproti jejich zahraničním kolegům. Například středoškolský učitel ze zemí OECD s patnáctiletou praxí si za rok vydělá v přepočtu na paritu kupní síly 45 850 dolarů (asi 888 000 korun), český kantor si přijde na 23 540 dolarů (456 000 korun).

Údaje jsou dostupné v publikaci České školství v mezinárodním srovnání, která obsahuje nejzajímavější indikátory z ročenky školství OECD Education at a Glance a obsahuje navíc údaje za Českou republiku a jejich interpretaci. Vydává ji ÚIV, výchozí údaje jsou k dispozici zde.

Publikace ÚIV se zaměřuje na indikátory týkající se vzdělanosti obyvatelstva a financování oblasti vzdělávání. Mimo jiné přináší přehled o tom, kolik lidí ukončuje vzdělávání v jednotlivých populačních skupinách a jak úspěšní jsou studenti při přechodu ze sekundárního a terciárního vzdělávání na trh práce.

Jedna z kapitol je orientována na školní prostředí a organizaci škol, kde jsou představeny údaje o odměňování učitelů, o počtech žáků na učitele a o velikosti tříd. V letošní publikaci je více prostoru věnováno studentským půjčkám a formám podpory studentům a také vzdělávání dospělých.