Napravit se to snaží projekty, které směřují k integraci žáků se zdravotním postižením do běžných tříd a běžných škol. Školní budovy na to ale nejsou po architektonické stránce připravené.

V praxi to pak vypadá tak, že učitelé tělesně handicapované žáky přenášejí mezi patry a ředitelé upravují rozvrhy, aby se postižený žák „nestěhoval“ z učebny do učebny, nebo odstraňují prahy u dveří.

Nevyhovujících budov jsou stovky

„Starých školních budov, které by odstranění architektonických bariér potřebovaly, jsou v České republice stovky. Chceme dát šanci především těm, kteří nečekají pouze na cizí pomoc, ale snaží se problematiku aktivně řešit. Naším cílem je podpořit školy, které postižené žáky neodmítají, ale umožňují jim získat stejné vzdělání, jako mají ostatní děti,“ vysvětluje místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková.

Na grantech rozdělila Nadace ČEZ 4,5 miliónu korun

Nadace v tomto roce poprvé umožnila základním a středním školám zažádat o grant Oranžové schody. Cílem grantu je pomoci odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček a dalších pomůcek. Nadace grant udělila zatím osmi školám z celé České republiky. Celkem poskytla téměř 4,5 miliónu korun.

Davidovi umožní pohyb po škole nová plošina

Také Davidovi, který je z důvodu svalového onemocnění na vozíku, doposud pomáhali na schodišti spolužáci nebo učitelé. Od 1. září však v jeho škole, tedy na Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí, díky grantu Oranžové schody funguje plošina. „Když se David dověděl, že škola zakoupí plošinu, hlasitě vykřikl HURÁ. Celé léto všem vyprávěl, jak bude sám jezdit po škole a nikoho nebude potřebovat, říká Davidova maminka paní Oldřiška Jiránková.