„Celkově má projekt zejména umožnit doplnění stávajících laboratoří ústavů fakulty zakládajících SIX velmi drahými, špičkovými přístroji. Díky těmto přístrojům bude možno posunout stávající výzkum směrem k perspektivním komunikačním systémům, s jejichž nasazením do běžného provozu se počítá v horizontu několika let,“ říká manažer vnějších vztahů fakulty Jiří Wagner.

Vedoucím projektu bude profesor Zbyněk Raida z Ústavu radioelektroniky, práce na něm byly zahájeny 1. srpna. Výzkumná infrastruktura centra bude dokončena v prosinci 2012, v lednu 2013 začne plná výzkumná činnost centra. Výzkumná činnost bude zaměřena na komunikační technologie pracující v perspektivních kmitočtových pásmech, na konvergenci komunikačních a informačních systémů, na senzorické sítě, multimédia a bezdrátové komunikační systémy.

Vědci spolupracují na vývoji antén a navigací

„Lidé se setkávají s výsledky našeho výzkumu již v současnosti. Spolupracujeme na vývoji antén a navigačních systémů pro automobily, participujeme na měření kvality mobilních sítí, zabýváme se problematikou akustických polí, pracujeme na multimediální interpretaci přenášených informací, zkoumáme postupné splývání informačních a komunikačních služeb. Pokud bude projekt SIX úspěšný, bude náš podíl na zmíněném výzkumu čím dál větší,“ říká profesor Raida.

A to není vše, co přináší a nabízí nové výzkumné centrum: „Skupina senzorických systémů vyvíjí speciální typy snímačů, které jsou schopny odhalit chemické a biologické látky, jež mohou být nebezpečné živým organismům. Informaci o přítomnosti těchto nebezpečných látek senzory bezdrátově přenášejí do informačního centra, které přijme potřebná opatření. Podobných příkladů lze najít řadu pro každou z výzkumných skupin,“ dodává Raida.

Výzkumné centrum SIX je společnou iniciativou Ústavu radioelektroniky, Ústavu telekomunikací, Ústavu mikroelektroniky a Ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Vznikne ve stávajících prostorách zakládajících ústavů.