Výše grantu je 849 000 eur (přes 21 miliónů korun). "Udělení grantu bylo v těchto dnech stvrzeno podpisem v bruselském sídle rady a je dokladem světové kvality české matematiky," prohlásil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Grant je udělen na 60 měsíců s počátkem řešení od 1. prosince 2010. Kráľ buduje s dalšími kolegy vědecký tým, který nabídne studentům z MFF UK možnost podílet se na řešení zajímavých a náročných problémů a do Prahy přivede vynikající mladé vědce ze zahraničí. Kráľ chce navázat na svou existující spolupráci jak s českými, tak zahraničními akademickými pracovišti.

Kráľ (1978) je docentem na Katedře aplikované matematiky MFF UK. Je autorem více než 80 původních vědeckých článků, členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů a držitelem mnoha ocenění.

Evropská výzkumná rada (European Research Council - ERC) podporuje vědecký výzkum na základě vědecké excelence. Působí v rámci 7. rámcového programu EU od února 2007. V roce 2007 bylo z 9167 podaných žádostí mladými vědci přijato 299 a v roce 2009 uspělo z 2503 podaných návrhů 244. Většina úspěšných žadatelů působí na nejlepších evropských univerzitách.