Komisi zaujala publikace Práce jako na kostele, se kterou Bláhovcová soutěžila v kategorii knižní layout. Absolventka ústecké Fakulty umění a designu získala v soutěži ještě další dvě ocenění -  stříbrnou medaili v kategorii ilustrace a stříbrnou medaili v kategorii výroční zpráva. Právě počtem ocenění se Bláhovcová stala „nejúspěšnějším“ zástupcem České republiky v této soutěži.

Štěpánka Bláhovcová je mladá česká designérka, která se ve své tvorbě věnuje širokému spektru od grafického designu přes knižní ilustraci až po volné umění.

Kniha složená z několika vrstev

Kniha Práce jako na kostele mapuje proces obnovy zničených sakrálních památek v oblasti tzv. Sudet. Jejím základem byla diplomová práce Bláhovcové. „Když jsem přemýšlela o tom, co obnova kostelů pro současné obyvatele Sudet znamená, došla jsem k tématu kořenů. Z toho jsem vyšla při formálním řešení celé knihy – zdůrazňuji vrstvy, rozpad a skládání. Kniha se skládá jakoby z více částí, které spolu úzce souvisejí – každá formálně vychází z obsahu. Jsou to manuál, katalog, skicák nebo skládanka kostela,“ říká autorka.

Dahlova Čubka i výroční zpráva jako cvičebnice češtiny

Další dvě ocenění pro Bláhovcovou jsou stříbrné medaile. První v kategorii ilustrace za zpracování povídky Roalda Dahla Čubka. Jedná se o expresivní perokresby. Druhá v kategorii výroční zpráva za výroční zprávu pro o. s. Meta. Ta je zpracována jako neexistující cvičebnice českého jazyka pro cizince.

„ED-awards pro mě měly vždy dobrý zvuk. Moje radost je o to větší, že oceněny byly projekty, které apriory nevznikly jako ziskové. A opravdu velkým překvapením je pro mě to, že zrovna já jsem získala v jednom roce hned tři ocenění, což se za tři roky existence soutěže ještě žádnému Čechovi nepodařilo. To jsem nečekala“, dodává Bláhovcová.