Letos byl kurz otevřen pro 16 účastníků. Přihlásily se samé ženy. „Za sebou již měly předchozí kurzy malířské techniky, takže se nejednalo o úplné začátečnice,“ vysvětluje mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jana Šiková.

Seniorky si téma vybraly samy

Téma závěrečných prací kurzu, tedy akt, zvolil jeho vedoucí profesor Jiří Bartůněk na základě přání svých studentek v seniorském věku. Každou středu dopoledne se během trvání kurzu snažil rozvíjet jejich výtvarné schopnosti a malbou postihnout barevnost, tvar, objem, prostor a materiální vlastnosti okolního světa.

„Malba aktu je obecně považována za vrchol výtvarné dovednosti – tedy alespoň v tom tradičním akademickém duchu, který formálně využívá některé modernistické postoje. Chtěl jsem je zbavit všech obav z tohoto vrcholného ‚artistického‘ výkonu a umožnit jim luxus autentické, nezprostředkované tvorby s možností překonávat osobní výtvarná klišé a limity,“ říká Bartůněk.

Autorky volily různé styly, mnohdy byly nezařaditelné

Dámy při malbě používaly nejrůznější techniky a jejich kombinace, jako např. tuš, akvarel, kvaš, tempery, pastel suchý i olejový, voskové barvy atd. „Profesor Bartůněk nás při práci upozorňoval na chyby, ale nikdy nás neomezoval v našem stylu, který byl mnohdy nezařaditelný. V zápalu práce jsme bez odpočinku ‚tvořily‘ celou výuku, která nám vždy uběhla velice rychle,“ říká jedna z účastnic kurzů, Eliška Večeřová.

Pracovnice Univerzity třetího věku neboli Útřivéčka, Zdeňka Steklá, popisuje letošní kurz takto: „Předmět základní výtvarné průpravy umožňuje účastníkům praktický nácvik, jak malířskými prostředky vyjadřovat trojrozměrnou skutečnost. Kurz navazuje na předchozí tři ročníky, kresby, rozšiřující kresby a malby, a rozvíjí dále výtvarný talent.“

Mladý nebo starší: prostě student

„Myslím, že se nám to společně povedlo a některé práce snesou srovnání s pracemi mladičkých studentů na uměleckých fakultách. Nakonec, tvůrčí výkon vysokoškolsky připravovaného studenta nemůže mít rozdílnou kvalitu podle toho, v jakém studijním programu či oboru je realizován. A věk je to nejméně podstatné kritérium,“ hodnotí profesor Bartůněk.

Univerzita třetího věku na UJEP nabízí pro každý semestr dvouletého studia na 25 kurzů jazykových, výtvarných, společenskovědních, přírodovědných, historie, informační technologie či tělesné kultury a her.